Fakultná nemocnica Trenčín ako subjekt hospodárskej mobilizácie zriadila Mobilné odberové miesto vyhradené pre občanov, ale i pacientov Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorí majú záujem o vyšetrenie antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Odberové miesto je situované pri vstupnej bráne do FN Trenčín – vľavo. Prevádzka odberového miesta bude spustená v pondelok 16.11.2020. Otvorené bude pracovné dni v čase od 7:30 do 11.30 h. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie v našom regióne a  záujme otestovať väčšie množstvo občanov, sme pripravení operatívne posilniť personálne kapacity a otváracie hodiny predĺžiť až do 14:30 h. Testovanie občanov je bezplatné. Každý občan sa musí preukázať pri odbere občianskym preukazom a deti do 15 rokov preukazom poistenca. Na vyšetrenie je možné objednať sa priamo cez internetovú stránku našej nemocnice http://www.fntn.sk/online_objednavanie/appointments/index/covid. V prípade nemožnosti objednať sa elektronicky, pomôžu občanovi s objednaním administratívni pracovníci nášho odberového miesta. Uprednostnení  však budú objednaní klienti. Po vyhodnotení testu obdrží každý občan certifikát s výsledkom.

Fakultná nemocnica Trenčín zriadila takéto odberové miesto s cieľom umožniť  dostatočné testovanie obyvateľstva v rámci protiepidemických opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti za účelom riešenia krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID-19.

Odberové miesto bude personálne zabezpečené kvalifikovanými zdravotníkmi našej nemocnice – sestrami, praktickými sestrami a zdravotníckymi záchranármi. Spoluprácu nám ponúkli aj študenti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity, ktorí budú pracovať pod dohľadom kvalifikovaného personálu.