Vážení spoluobčania,

upozorňujeme Vás, že zajtra dňa 21.5.2019 od 7:30 h bude obec realizovať asfaltovanie MK ku kostolu – presnejšie od Sochy sv. Jána Nepomuckého  až k Potravinám Ivanič.

Žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje vozidlá na uvedenej komunikácii, budete tak brániť prácam na rekonštrukcii miestnej komunikácie. Ďakujeme Vám za pochopenie !