juraj

Home/Juraj

About Juraj

This author has not yet filled in any details.
So far Juraj has created 383 blog entries.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023 Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie Dôvodová správa Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023 Príloha: Návrh plánu KČ na I.polr. 2023

Od |2022-12-02T10:55:32+02:0022. novembra 2022|Úradná tabuľa|Komentáre vypnuté na Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Soblahov na I. polrok 2023

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov. Príloha: Zásady odmeňovania poslancov 2022 po schválení (doc, [...]

Od |2022-09-13T19:03:14+02:0013. septembra 2022|Smernice|0 komentárov

Čo nové v tom našom družstve?

Plný článok zo Soblahovských novín 4/2021 Družstvo - dedina, dedina - družstvo. Slovné spojenie, ktoré už desaťročia patrí k sebe. Aj náš Soblahov je úzko spätý s poľnohospodárskym družstvom. Už od roku 1955, keď bolo založené ako menšinové roľnícke družstvo. V 60. rokoch patrilo soblahovské JRD medzi najväčšie v Trenčianskom okrese. Je zaujímavé, že práve v týchto rokoch [...]

Od |2022-01-11T23:43:08+02:0011. januára 2022|Soblahovské noviny|0 komentárov

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, [...]

Od |2021-10-12T22:11:12+02:0011. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania

Stavebník Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389, podali dňa 12.08.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“, k.ú. Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Prílohy: Oznámenie situácia [...]

Od |2021-09-09T08:12:06+02:006. septembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top