juraj

Home/Juraj

About Juraj

This author has not yet filled in any details.
So far Juraj has created 378 blog entries.

Čo nové v tom našom družstve?

Plný článok zo Soblahovských novín 4/2021 Družstvo - dedina, dedina - družstvo. Slovné spojenie, ktoré už desaťročia patrí k sebe. Aj náš Soblahov je úzko spätý s poľnohospodárskym družstvom. Už od roku 1955, keď bolo založené ako menšinové roľnícke družstvo. V 60. rokoch patrilo soblahovské JRD medzi najväčšie v Trenčianskom okrese. Je zaujímavé, že práve v týchto rokoch [...]

Od |2022-01-11T23:43:08+02:0011. januára 2022|Soblahovské noviny|0 komentárov

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, [...]

Od |2021-10-12T22:11:12+02:0011. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania

Stavebník Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389, podali dňa 12.08.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“, k.ú. Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Prílohy: Oznámenie situácia [...]

Od |2021-09-09T08:12:06+02:006. septembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo obce Soblahov: Vyhlasuje v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, deň konania voľby hlavného kontrolóra na 11.12.2019, na zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci Soblahov. Viac informácií:  Podrobnejšie informácie pre vyhlásenie voľby kontrolóra 2019

Od |2019-10-24T09:37:09+02:0024. októbra 2019|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov