Obec Soblahov

Home/Obec Soblahov

About Obec Soblahov

This author has not yet filled in any details.
So far Obec Soblahov has created 493 blog entries.

Odstávka vody na dolnom konci obce štvrtok 20.8.2020

TVK a.s.Trenčín oznamujú občanom, že dňa 20.8.2020 bude odstavená voda v dolnej časti obce od 8:00  h do 15:00, resp. do ukončenia prác nasledovne: od obchodu na dolnom konci obce - celý dolný koniec:  ulica Železničná, Železničná II. , nová lokalita NB7, Rybníky. Zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou. Ďakujeme za pochopenie.

Od |2020-08-18T11:08:42+02:0018. augusta 2020|Oznamy|0 komentárov

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie sa uskutoční dňa 11. augusta 2020 o 9.00 h na Obecnom úrade Soblahov. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. SR tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy- predovšetkým biotopu európskeho významu Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité [...]

Od |2020-07-13T08:39:46+02:0013. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Hromadné podujatia – nové podmienky/Covid-19

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na [...]

Od |2020-07-06T13:05:45+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest/Covid-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 03_07_final_opatrenia_ruska

Od |2020-07-06T13:01:53+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – Rozsah hodnotenia

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 [...]

Od |2020-07-03T11:13:44+02:003. júla 2020|Oznamy|0 komentárov

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. PRVVaVK 2021-2027

Od |2020-07-01T15:30:59+02:001. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov