Obec Soblahov

Home/Obec Soblahov

About Obec Soblahov

This author has not yet filled in any details.
So far Obec Soblahov has created 612 blog entries.

Územný plán obce Mníchova Lehota – Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-mnichova-lehota Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu [...]

Od |2021-11-04T15:36:25+02:004. novembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Výzva k spoluobčanom

Vážení spoluobčania, žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje motorové vozidlá v časti ul. Kolónie - od križovatky pod školou od č. d. 458 smerom k družstvu po č. d.465 (po obidvoch stranách),  z dôvodu prebiehajúcich prác na rekonštrukcii tejto komunikácie. Ďakujeme za pochopenie !

Od |2021-11-02T15:09:05+02:002. novembra 2021|Oznamy|0 komentárov

Oznam pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Soblahov

Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to tak,  aby schválené  Zmeny a [...]

Od |2021-10-25T11:48:37+02:0025. októbra 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.: „Novostavba rodinného domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291, 4697/123, 4697/10, 4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. Soblahov.  Verejná vyhláška _Capitis_oznam o doplnení podania

Od |2021-10-19T15:20:06+02:0019. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov