Obec Soblahov

Home/Obec Soblahov

About Obec Soblahov

This author has not yet filled in any details.
So far Obec Soblahov has created 502 blog entries.

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie sa uskutoční dňa 11. augusta 2020 o 9.00 h na Obecnom úrade Soblahov. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. SR tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy- predovšetkým biotopu európskeho významu Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité [...]

Od |2020-07-13T08:39:46+02:0013. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Hromadné podujatia – nové podmienky/Covid-19

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na [...]

Od |2020-07-06T13:05:45+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest/Covid-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 03_07_final_opatrenia_ruska

Od |2020-07-06T13:01:53+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – Rozsah hodnotenia

Podľa § 8 ods. 8 zákona môžu verejnosť, dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj, dotknuté orgány a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia podľa § 8 zákona Okresnému úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie – oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Hviezdoslavova 3, 911 [...]

Od |2020-07-03T11:13:44+02:003. júla 2020|Oznamy|0 komentárov

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. PRVVaVK 2021-2027

Od |2020-07-01T15:30:59+02:001. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov