Oznamy

Home/Oznamy

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (diel číslo 4 z C KN p. č.  2149/27) . [...]

Od |2023-01-30T16:12:07+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (C KN parcela č. 901/3). Podrobnejšie informácie Príloha k zámeru

Od |2023-01-30T16:05:12+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a strategický dokument ZaD č. 3 UPN-O spolu s [...]

Od |2023-01-27T09:11:50+02:0025. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznam o palivovom dreve

Urbárske pasienky, urbárske lesy a lesné družstvo Soblahov oznamujú občanom, ktorí majú záujem o palivové drevo nech sa osobne hlásia v budove Obecného domu v malej zasadačke (napravo od hl. vstupu) každú stredu od 16:30 – 17:30 v termínoch 18.01.2023, 25.01.2023, 01.02.2023 u urbárskych členov. Záujemca musí nahlásiť telefonický kontakt a adresu.

Od |2023-01-17T11:15:13+02:0017. januára 2023|Oznamy|0 komentárov

Batôžková veselica

Srdečne Vás pozývame na 6. ročník Batôžkovej veselice, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.2.2023 od 19,00 hod. v sále PD Soblahov. Prichystajte kroje (nie je podmienkou), nabaľte batôžtek najlepšími dobrotami a príďte sa zabaviť na batôžkovú veselicu! Do tanca bude hrať hudobná skupina "Cukríkovci". Lístky je potrebné kúpiť si vopred na Obecnom úrade v Soblahove. Predaj sa [...]

Od |2023-01-30T09:31:01+02:0011. januára 2023|Kultúra a podujatia, Oznamy|0 komentárov
Go to Top