Oznamy

Home/Oznamy

Aktualizácia – Soblahovské fašiangy 2023

Aktualizácia! Milí občania a návštevníci obce, v sobotu 18.02.2023 Vás srdečne pozývame na Soblahovské fašiangy 2023, ktorých vyvrcholením bude tradičné pochovávanie basy. Vzhľadom na nepriaznivú predpoveď počasia bude sprievod masiek a ostatných účastníkov od Obecného úradu. Stretnutie bude o 15:00 hod. vo dvore Obecného úradu. O 15:30 hod. sa sprievod presunie do sály Poľnohospodárskeho [...]

Od |2023-02-17T14:05:41+02:009. februára 2023|Kultúra a podujatia, Oznamy|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (diel číslo 4 z C KN p. č.  2149/27) . [...]

Od |2023-01-30T16:12:07+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (C KN parcela č. 901/3). Podrobnejšie informácie Príloha k zámeru

Od |2023-01-30T16:05:12+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top