Projekty

Home/Projekty

Dom seniorov

Vážení spoluobčania, predkladáme Vám možnosť zapojiť sa do verejného pripomienkovania Architektonickej štúdie Domu seniorov Soblahov. Návrh štúdie je k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Soblahove počas úradných hodín. Podnety adresujte na obecný úrad osobne alebo mailom: soblahov@soblahov.sk do termínu 22.10.2019. Ďakujeme Vám za každý jeden podnet Prílohy štúdia - obálka Sprievodná a technická správa Architektonická [...]

Od |2019-10-10T10:14:03+02:0010. októbra 2019|Projekty|0 komentárov

Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov

    Názov projektu: Vybavenie polytechnickej učebne ZŠ Soblahov Poskytovateľ:                              Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Kód projektu v ITMS2014+:       302021K300 Miesto realizácie projektu:           Soblahov Výzva – Kód výzvy:                   IROP-PO2-SC222-2016-13 [...]

Od |2019-01-30T21:34:54+02:0030. januára 2019|Projekty|0 komentárov

Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác

Predkladaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác dokumentuje celý priebeh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého s architektúrou, umiestnenej v obci Soblahov. Reštaurátorská realizácia bola vykonaná na objednávku vlastníka dotknutej nehnuteľnosti Obec Soblahov, 913 38 Soblahov (vlastník NKP), a na základe rozhodnutia k zámeru reštaurovania z KPÚ Trenčín zo dňa 12. 4. 2011, číslo spisu: TN/2011/00379-002/001372/VDO, MUD. a [...]

Od |2018-03-16T08:40:07+02:0016. marca 2018|Projekty|0 komentárov

Ukončenie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

PREDMET PODPORY NFP 1. Všeobecné informácie o Projekte: 2. Operačný program -  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os -  Energetika, Opatrenie - Budovanie a modernizácia VO pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky 3. Ciele projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov, Modernizácia svietidiel, [...]

Od |2017-12-10T13:02:45+02:0029. novembra 2016|Projekty|0 komentárov

Modernizácia verejného osvetlenia v Soblahove

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prijímateľ: Obec Soblahov Realizácia projektu: 09/2015 - 12/2015 Opis projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zníženie nepriaznivých svetelných emisií a nákladov na údržbu sústavy verejnéhoosvetlenia. Príloha: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

Od |2015-10-22T06:06:32+02:0015. októbra 2015|Projekty, Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top