Smernice

Home/Smernice

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov. Príloha: Zásady odmeňovania poslancov 2022 po schválení (doc, [...]

Od |2022-09-13T19:03:14+02:0013. septembra 2022|Smernice|0 komentárov

Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov

Vážení spoluobčania, strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platný od 01.01.2009, ukladá povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán [...]

Od |2018-08-03T12:55:54+02:003. augusta 2018|Smernice|0 komentárov

Zásady odmeňovania poslancov 2018

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Soblahovea) poslancov [...]

Od |2018-07-30T20:41:07+02:0030. júla 2018|Smernice|0 komentárov
Go to Top