Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Aktuálne platné nariadenia od 1.1.2021

Do 24. januára platí prísny zákaz vychádzania s výnimkami  Na Slovensku platí zúžený okruh výnimiek a nové obmedzenia zo zákazu vychádzania, ktorý bol vyhlásený od 1. januára v čase denne od 5:00 hodiny ráno do 1:00 hodiny nasledujúceho dňa až do 24. januára. Vláda na silvestrovskom mimoriadnom rokovaní výrazne zúžila okruh výnimiek, najzásadnejším je zrušenie [...]

Od |2021-01-04T15:49:42+02:004. januára 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Územný plán obce Mníchova Lehota – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/uzemny-plan-obce-mnichova-lehota.

Od |2020-12-28T13:06:32+02:0028. decembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta TN – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-funkcneho-uzemia-krajskeho-mesta-trencin Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať [...]

Od |2020-12-22T14:20:39+02:0022. decembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

VZN č. 3/ 2020-Návrh o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej [...]

Zverejnenie zámeru na predaj majetku

Obec Soblahov, zastúpená starostom obce Marianom Hudecom, v zmysle § 9 a), zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer predaja hnuteľného majetku. Predmet predaja:       nákladné vozidlo Značka :                        AVIA Druh:                            AVIA  A31 N      Podrobnejšie informácie  

Od |2020-11-23T15:47:59+02:0023. novembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov