Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Soblahov

Obec Soblahov podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej školskej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa [...]

Od |2022-04-25T08:41:02+02:0025. apríla 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022. V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, sa uskutoční 30. marca 2022 o 10. hod. v [...]

Od |2022-03-15T11:23:35+02:0015. marca 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Návrh sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-7-upn-mesta-trencin Oznámenie o [...]

Od |2022-02-02T09:52:21+02:002. februára 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov