Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

O Z N Á M E N I E - VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p. Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, -  návrh [...]

Od |2020-05-22T06:29:35+02:0022. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Upovedomenie o začatí konania vo veci: určenia lesného celku Trenčianske Stankovce

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva upovedomuje účastníkov konania o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku Trenčianske Stankovce, ako územne ucelenej časti, v rámci ktorej pre lesné pozemky vybraný zhotoviteľ Účastníci konania môžu v lehote 15 dní od doručenia  upovedomenia zaslať pripomienky k veci určenia lesného celku Trenčianske [...]

Od |2020-05-15T09:13:19+02:0015. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Správa o hodnotení strategického dokumentu – Plán udržateľnej mobility TSK

Obec Soblahov ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu. Správa o hodnotení a návrh sú  zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trencianskehosamospravneho-kraja Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o [...]

Od |2020-05-15T08:55:08+02:0015. mája 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.3.2020

ZŠ s MŠ Soblahov oznamuje nasledovné opatrenia MŠVVaŠ SR z 24.3.2020 Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Pre školský rok 2019/2020 sa [...]

Od |2020-03-26T07:03:35+02:0026. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Informácia z druhého zasadnutia Krízového štábu v Soblahove zo dňa 20.03.2020 v súvislosti s koronavírusom

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v dôsledku šírenia koronavírusu na území SR a možného rizika rozšírenia vírusu v Soblahove,  zvolal predseda Krízového štábu obce Soblahov Marian Hudec zasadnutie KŠ na deň 20.3.2020. Na úvod starosta obce informoval o celkovej situácii v obci a aktuálnych karanténnych opatreniach. Krízový štáb obce Soblahov  dopĺňa k nariadeniam a odporúčaniam zo dňa 11.3.2020 nasledovné opatrenia: Nariaďuje všetkým [...]

Od |2020-03-21T13:13:59+02:0021. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje a zároveň zakazuje občanom vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331 EUR. Viac informácií: Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru

Od |2020-03-19T10:56:09+02:0019. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

OZNAM členov DHZ Soblahov – pomoc starším spoluobčanom, aj tým ktorí sú v karanténe

Členovia DHZ Soblahov sú pripravení pomôcť občanom Soblahova - starším, ktorí sú v karanténe, s nákupom potravín a liekov. Nahlasovať potrebu si môžu občania u ktoréhokoľvek člena zboru alebo na Obecnom úrade Soblahov prostredníctvom internetu, Facebooku, WhatsApp, sms, Viber. Číslo na veliteľa zboru 0907417986.

Od |2020-03-18T12:43:08+02:0018. marca 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov