Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-O Trenčianska Turná – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Koncepcia sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-1-upn-o-trencianska-turna Trenčianska Turná [...]

Od |2021-06-07T14:43:48+02:007. júna 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A – Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov.

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENIE o začatí územného konania podľa § 36 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania - Komunikácia a inžinierske siete pre obytnú zónu NB11, k.ú. Soblahov. 339_oznámenie ÚR_Uher Urbanistická [...]

Od |2021-05-06T14:50:55+02:006. mája 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr

Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva (ďalej len „úrad“), ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva na konania súvisiace so zabezpečením a organizáciou vyhotovenia programu starostlivosti o lesy (ďalej len „PSL“) a jeho schvaľovaním podľa § 59 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len [...]

Od |2021-05-05T16:21:28+02:005. mája 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Sčítanie obyvateľov – Asistované sčítanie od 3.5. – 13.6.2021

Vážení spoluobčania, v období od 3. mája 2021 prebieha asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste, ktoré je vytvorené na Obecnom úrade v Soblahove alebo požiadajte o mobilného asistenta  na Obecnom úrade v Soblahove na tel. čísle 65287 05, 0908 793 658. Sčítajte sa do 13. júna [...]

Od |2021-05-03T09:51:01+02:003. mája 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov