Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Povinnosť registrácie chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trenčín informuje: Príloha č.1 Oznam - povinnosť registrácie chovu ošípaných Príloha č.4 Informačné letáky AMO Príloha č.2 Registracia_chovu_1_ks_OS Príloha č. 5 Registrácia chovu od 2 ks a viac ošípaných Príloha č. 3 Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti Príloha č. 2 Predaj_1_ks_OS-

Od |2020-10-14T10:16:57+02:0014. októbra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8,  písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce,  zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie Identifikácia parciel

Od |2020-10-12T15:31:06+02:0012. októbra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Pilotné zisťovanie elektronického sčítania obyvateľov – občania majú možnosť sa skúšobne sčítať

v období od 21.9.-27.9.2020 testuje ŠÚ SR sčítací formulár pre obyvateľov. Môžete sa zapojiť cez pilot.scitanie.sk. Ako sa sčítať? Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 počas 6 kalendárnych týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú [...]

Od |2020-09-24T14:38:37+02:0024. septembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zaujímavé informácie z viacerých oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy

Zaujímavé informácie z viacerých oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy. ZMOS Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou SPF. Podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a zároveň člen Rady Slovenského pozemkového fondu Štefan Gregor rokoval s generálnou riaditeľkou fondu Gabrielou Bartošovou. Hlavnou témou bola aktívna spolupráca v konkrétnych oblastiach. Viac TU https://www.zmos.sk/stefan-gregor-rokoval-s-generalnou-riaditelkou-spf--oznam/mid/405616/.html#m_405616 Predstavitelia Slovenskej komory architektov navštívili [...]

Od |2020-09-17T09:42:04+02:0017. septembra 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov