Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Trenčín – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a Návrh sú podľa zákona zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-zmeny-doplnky-c-7-upn-mesta-trencin Oznámenie o [...]

Od |2022-02-02T09:52:21+02:002. februára 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Oboznámenie o zaslaní spisu na odvolací úradu – Územné rozhodnutie Dom seniorov

Obec Krivosúd-Bodovka ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov vydalo dňa 15.11.2021 pod č. OcU KB 7/413-421/2021/4-Km územné rozhodnutie na stavbu : „Dom seniorov Soblahov, navrhovateľov Obec Soblahov, Soblahov 470 a Obec Mníchova Lehota. Proti vydanému rozhodnutiu podali odvolanie [...]

Od |2022-01-31T11:09:53+02:0031. januára 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Vestník vlády SR – 17. 1. 2022 – Aktuálne vyhlášky ÚVZ SR súvisiace s ochorením Covid-19

Dávame na vedomie,  že vo Vestníku vlády Slovenskej republiky bolo  uverejnené: 6/2022 V. v. SR (PDF, 317 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok 5/2022 V. v. SR (PDF, 297 kB) VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí [...]

Od |2022-01-18T11:05:44+02:0018. januára 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov