VZN na pripomienkovanie

Home/VZN na pripomienkovanie

NÁVRH – VZN obce Soblahov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov

NÁVRH - VZN obce Soblahov č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soblahov: Návrh - VZN 1-2023 -dotácie strava ZŠ  

Od |2023-01-27T11:49:12+02:0027. januára 2023|VZN na pripomienkovanie|0 komentárov

NÁVRH VZN č.2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2022 s účinnosťou od 1.1.2022 so sídlom na území obce Soblahov

OBEC SOBLAHOV Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2/ 2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2022 s účinnosťou od 1.1.2022 so sídlom [...]

VZN 01/2021 – návrh

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí VZN 01-2021  

Od |2021-02-08T19:45:09+02:008. februára 2021|VZN na pripomienkovanie|0 komentárov

VZN č. 3/ 2020-Návrh o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl

Všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku dotácie na prevádzku a mzdy zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy so sídlom na území obce Soblahov, ktorá je na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej [...]

Návrh VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov

Návrh VZN 12020 k pripomienkovaniu Textová a grafická časť dokumentácie ZaD2 k návrhu VZN: ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres verejného technického vybvaenia ÚPN SOBLAHOV ZD2 Komplexný výkres ÚPN SOBLAHOV ZD2 ŠIRŠIE VZŤAHY ÚPN SOBLAHOV ZD2 VPS ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres regulácie ÚPN SOBLAHOV ZD2 Výkres verejného dopravného vybavenia ÚPN SOBLAHOV ZD2 ZPP ZaD2 ÚPN-O Soblahov N [...]

Od |2020-02-06T08:17:21+02:0030. januára 2020|VZN na pripomienkovanie|1 komentár
Go to Top