VZN

Home/VZN

VZN 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.  3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. VZN bolo schválené v OcZ: 14.12.2016 VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2016 VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2017 Plné znenie: VZN 3/2016

Od |2017-12-10T13:02:44+02:0015. decembra 2016|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

VZN 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2017 s účinnosťou od 1.1.2017 so sídlom na území [...]

Od |2017-12-10T13:02:44+02:0015. decembra 2016|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č.6 / 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016 so sídlom na území obce Soblahov. VZN bolo schválené v OcZ: [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|VZN|0 komentárov

Dodatok č.1 k VZN 3/2014 o miestnych daniach

DODATOK č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 9.12.2015 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 10.12.2015 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2016 Plné znenie: VZN_3_2014_dotadok_1 [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|VZN|0 komentárov

VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Plný názov VZN: Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.   VZN vyvesené na [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. septembra 2015|VZN|0 komentárov