Základné informácie pre občanov

Miesto testovania: Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré bude zabezpečovať 2 odberové miesta nachádzajúce sa v priestoroch telocvične ZŠ.

Čas testovania:  Odporúčame občanom zúčastniť sa testovania v zmysle harmonogramu testovania podľa abecedy. Dodržiavaním abecedného poradia môžeme spoločne skrátiť dobu čakania.

SOBOTA 23.1.2021:         8:00 – 19:00 h       posledný odber 18:30 h

A – G  8:00 – 13:00 h.
H – K 13:00 – 19:00 h.

 

NEDEĽA 24.1.2021:             8:00 – 17:00 h    posledný odber 16:30 h   (s príchodom do 16:30 h budú všetci vybavení)

K – R  8:00 – 13:00 h.
S – Ž 13:00 – 17:00 h.

 

Vyhradený čas:  SO, NE od 11:15 h -12:00 h pre imobilné osoby, ktoré budú uprednostnené.

Registrácia:

  • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško.
  • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
  • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca,
  • Telefónne číslo.
  • Uprednostňovať sa budú občania s trvalým a prechodným pobytom v obci Soblahov.

Odporúčania:

  • Odporúčame občanom, aby sa na testovanie dostavili najmä pešo z dôvodu obmedzeného počtu parkovacích miest.
  • Zároveň dôrazne žiadame všetkých občanov, aby neparkovali na komunikáciách v celej obci a najmä v blízkosti odberových miest.
  • Odporúčame občanom sledovať aktuálnu situáciu pri MOM, ktoré je monitorované kamerovým systémom. Vyhnete sa tak dlhému čakaniu.
  • Aktuálnu situáciu pred MOM monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídle soblahov.sk na úvodnej strane, kde sa presmerujete na stránku YouTube.

 Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Marian Hudec v.r.

starosta obce