Pripomíname občanom, že momentálne prebieha celoplošné testovanie na Covid 19 v Soblahove.

Miesto testovania: Telocvičňa ZŠ – hlavný vchod do telocvične po schodoch – Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré zabezpečujú 2 odberné tímy, týmto je zabezpečená kontinutita testovaných osôb, čakacie doby sú minimalizované.

Vyhradený čas:  SO, NE od 11:15 h -12:00 h pre imobilné osoby, ktoré budú uprednostnené.

Registrácia:

  • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško.
  • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
  • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca,
  • Telefónne číslo

Odporúčania:

  • Odporúčame občanom sledovať aktuálnu situáciu pri MOM, ktoré je monitorované kamerovým systémom.
  • Aktuálnu situáciu pred MOM monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídlesoblahov.sk na úvodnej strane, kde sa presmerujete na stránku YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pB9_3_BmORM&fbclid=IwAR1UOOplwkKcqAyZEQrUhvY24eTaYTUTNCAwERmlyfgvA0NiMCckIF_ZBmE

 Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.