Celoplošné testovanie

Home/Celoplošné testovanie
Celoplošné testovanie2020-10-26T22:10:10+02:00

Testovanie občanov Soblahova v nedeľu 14.2. 2021 v čase od 13:00 h do 18:00 h

Vážení spoluobčania,

oznamuje Vám, že  v nedeľu 14.2.2021 bude v našej obci prebiehať testovanie na Covid-19 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Soblahove. Uprednostnení budú rodičia žiakov a detí, ktoré navštevujú ZŠ, MŠ a CMŠ.

Odporúčame rodičom, aby využili čas na testovanie medzi 13:00 h a 14:30 h. 

Možnosť otestovať sa majú aj ostatní občania Soblahova.

Uprednostňovaní budú občania s trvalým pobytom v obci Soblahov.

Posledný odber sa uskutoční o 17:40.

Registrácia:

 • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško.
 • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
 • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca,
 • Telefónne číslo.

Odporúčania:

 • Odporúčame občanom sledovať aktuálnu situáciu pri MOM, ktoré je monitorované kamerovým systémom. Vyhnete sa tak dlhému čakaniu.
 • Aktuálnu situáciu pred MOM monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídle soblahov.sk na úvodnej strane, kde sa presmerujete na stránku YouTube.

Marian Hudec v.r., starosta obce

Celoplošné testovanie na COVID 19 v Soblahove 23-24.01.2021

Pripomíname občanom, že momentálne prebieha celoplošné testovanie na Covid 19 v Soblahove.

Miesto testovania: Telocvičňa ZŠ – hlavný vchod do telocvične po schodoch – Mobilné odberové miesto (MOM), ktoré zabezpečujú 2 odberné tímy, týmto je zabezpečená kontinutita testovaných osôb, čakacie doby sú minimalizované.

Vyhradený čas:  SO, NE od 11:15 h -12:00 h pre imobilné osoby, ktoré budú uprednostnené.

Registrácia:

 • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško.
 • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
 • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca,
 • Telefónne číslo

Odporúčania:

 • Odporúčame občanom sledovať aktuálnu situáciu pri MOM, ktoré je monitorované kamerovým systémom.
 • Aktuálnu situáciu pred MOM monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídlesoblahov.sk na úvodnej strane, kde sa presmerujete na stránku YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pB9_3_BmORM&fbclid=IwAR1UOOplwkKcqAyZEQrUhvY24eTaYTUTNCAwERmlyfgvA0NiMCckIF_ZBmE

 Ďakujeme za spoluprácu a pochopenie.

Poďakovanie – 2. kolo testovania na Covid-19

Cez víkend v Soblahove opäť prebehlo 2. kolo celoplošného testovania na COVID-19, preto mi dovoľte poskytnúť Vám pár základných informácií z našich dvoch odberných miest:

 1. Spolu otestovaných v druhom kole  1752 ľudí (z toho 1416 občanov s trvalým pobytom v Soblahove, tj. o 5% menej ako v prvom kole)
 2. Účasť  občanov Soblahova – len na odberných miestach v Soblahove cca 78% (pomer, keby sa všetci občania s trvalým pobytom od 10 rokov – 65 rokov zúčastnili testovania doma v Soblahove)
 3. Účasť iných občanov na odberných miestach v Soblahove – 19,1%
 4. Pozitívne testovaní – 10 ľudí tj. 0,57 % z celkového počtu otestovaných

Toto je pár základných čísel z druhého kola testovania.

Aj v druhom kole zostali kompletné zostavy pre oba odberné a realizačné tímy v takmer pôvodnom zložení (okrem P. Scheryho). Opätovne by som sa chcel všetkým týmto ľuďom poďakovať za ich čas a obetu či už v mojom mene, ale tiež v mene všetkých, ktorí sa testovania zúčastnili.

Nechcem sa opakovať, avšak minimálne jednu vetu by som rád zopakoval:

Som hrdý na Soblahov a hlavne na postoj občanov, keď skutočne bolo treba prejaviť obetavosť a solidaritu, ani chvíľu mnohí z Vás neváhali.

Ešte raz, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM!

Všetkým nám prajem najmä veľa zdravia v týchto časoch…

Marian Hudec, starosta obce Soblahov

Druhý deň plošného testovania v Soblahove 8.11.2020 – Základné informácie, časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM

                Nedeľa

      8:00 – 12:00 h. (11:30 h posledný odber)
     13:00 – 17:00 h. (16:30 h posledný odber)
     17:45 – 20:00 h  (19:30 h predpokladaný posledný odber)

REGISTRÁCIA:

 • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško a nesmie mať pri sebe kabelku, ruksak, tašku ani iné predmety!!!
 • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
 • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca
 • Telefónne číslo

Aktuálna situácia pri plošnom testovaní na COVID-19 v Soblahove

Oznamujeme občanom, že momentálne prebieha plošné testovanie na COVID 19 v Soblahove. Testovanie sa uskutoční dnes 7.11. a zajtra 8.11. v čase od 8:00 ráno do 20:00 večer  na dvoch testovacích miestach.

Prvé testovacie miesto bude na Obecnom úrade v Soblahove, č. 470.

Druhé testovacie miesto bude na Hasičskej zbrojnici v Soblahove, č. 184.

Občania sa môžu otestovať na ľubovoľnom odbernom mieste.

Čas technicky nutných prestávok pre personál vykonávajúcich testovanie je od 12:00-13:00, posledný testovaný občan pred prestávkou bude o 11:30 hodine.

Prestávka od 17:00 do 17:45, posledný otestovaný občan pred prestávkou bude o 16:30 hodine.

Aktuálnu situáciu pred Obecným úradom a Hasičskou zbrojnicou monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídle www.soblahov.sk na úvodnej strane, kde budete presmerovaní na stránku YouTube.

Ďakujeme.

Odkaz na video pred Obecným úradom:

https://www.youtube.com/watch?v=GqgsteyE1mQ

Odkaz na video pred Hasičskou zbrojnicou:

https://www.youtube.com/watch?v=AI0ioyQcNow&feature=emb_err_woyt

 

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím
Go to Top