Celoplošné testovanie

Home/Celoplošné testovanie
Celoplošné testovanie2020-10-26T22:10:10+02:00

Poďakovanie – 2. kolo testovania na Covid-19

Cez víkend v Soblahove opäť prebehlo 2. kolo celoplošného testovania na COVID-19, preto mi dovoľte poskytnúť Vám pár základných informácií z našich dvoch odberných miest:

  1. Spolu otestovaných v druhom kole  1752 ľudí (z toho 1416 občanov s trvalým pobytom v Soblahove, tj. o 5% menej ako v prvom kole)
  2. Účasť  občanov Soblahova – len na odberných miestach v Soblahove cca 78% (pomer, keby sa všetci občania s trvalým pobytom od 10 rokov – 65 rokov zúčastnili testovania doma v Soblahove)
  3. Účasť iných občanov na odberných miestach v Soblahove – 19,1%
  4. Pozitívne testovaní – 10 ľudí tj. 0,57 % z celkového počtu otestovaných

Toto je pár základných čísel z druhého kola testovania.

Aj v druhom kole zostali kompletné zostavy pre oba odberné a realizačné tímy v takmer pôvodnom zložení (okrem P. Scheryho). Opätovne by som sa chcel všetkým týmto ľuďom poďakovať za ich čas a obetu či už v mojom mene, ale tiež v mene všetkých, ktorí sa testovania zúčastnili.

Nechcem sa opakovať, avšak minimálne jednu vetu by som rád zopakoval:

Som hrdý na Soblahov a hlavne na postoj občanov, keď skutočne bolo treba prejaviť obetavosť a solidaritu, ani chvíľu mnohí z Vás neváhali.

Ešte raz, všetkým Vám patrí veľké ĎAKUJEM!

Všetkým nám prajem najmä veľa zdravia v týchto časoch…

Marian Hudec, starosta obce Soblahov

Druhý deň plošného testovania v Soblahove 8.11.2020 – Základné informácie, časový harmonogram

ČASOVÝ HARMONOGRAM

                Nedeľa

      8:00 – 12:00 h. (11:30 h posledný odber)
     13:00 – 17:00 h. (16:30 h posledný odber)
     17:45 – 20:00 h  (19:30 h predpokladaný posledný odber)

REGISTRÁCIA:

  • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško a nesmie mať pri sebe kabelku, ruksak, tašku ani iné predmety!!!
  • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
  • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca
  • Telefónne číslo

Aktuálna situácia pri plošnom testovaní na COVID-19 v Soblahove

Oznamujeme občanom, že momentálne prebieha plošné testovanie na COVID 19 v Soblahove. Testovanie sa uskutoční dnes 7.11. a zajtra 8.11. v čase od 8:00 ráno do 20:00 večer  na dvoch testovacích miestach.

Prvé testovacie miesto bude na Obecnom úrade v Soblahove, č. 470.

Druhé testovacie miesto bude na Hasičskej zbrojnici v Soblahove, č. 184.

Občania sa môžu otestovať na ľubovoľnom odbernom mieste.

Čas technicky nutných prestávok pre personál vykonávajúcich testovanie je od 12:00-13:00, posledný testovaný občan pred prestávkou bude o 11:30 hodine.

Prestávka od 17:00 do 17:45, posledný otestovaný občan pred prestávkou bude o 16:30 hodine.

Aktuálnu situáciu pred Obecným úradom a Hasičskou zbrojnicou monitorujeme a môžete si priebežný stav skontrolovať na webovom sídle www.soblahov.sk na úvodnej strane, kde budete presmerovaní na stránku YouTube.

Ďakujeme.

Odkaz na video pred Obecným úradom:

https://www.youtube.com/watch?v=GqgsteyE1mQ

Odkaz na video pred Hasičskou zbrojnicou:

https://www.youtube.com/watch?v=AI0ioyQcNow&feature=emb_err_woyt

 

Nedeľné testovanie- aktualizácia 9:05

Vážení spoluobčania,

oznamujeme Vám, že nemusíte dodržiavať odporúčaný harmonogram priezvisk podľa abecedného poradia a môžete kedykoľvek (podľa voľných kapacít z monitorovania) pristúpiť ku ktorémukoľvek z dvoch odberných miest k testovaniu.

V súčasnosti obe odberné miesta majú voľné kapacity, preto prosíme občanov Soblahova, aby túto možnosť otestovať sa využili čo najskôr.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu!

 

Nedeľné testovanie – aktualizácia 7:25

Oznamujeme občanom, že materiál na testovanie doviezli do obce a personál je pripravený testovať o 15 min., cca 7:40.

Ďakujeme, že čítate naše oznamy a pozývame Vás k testovaniu.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Zásady ochrany osobných údajov.
Súhlasím