Dochovaná chlebová pec bola pôvodne súčasťou hospodárskeho dvora. V súčasnosti je to samostatne stojaca stavba, ktorá je v čiastočne schátralom stave, zachovala si ale svoje charakteristické exteriérové aj konštrukčne prvky a po malých úpravách by bola schopná prevádzky. Cieľom je jej premiestnenie do areálu pripravovanej expozície vidieckej kultúry a stavieb ako jedného z funkčných exponátov.