2022 – 2026

Daniel Mrázik
Adresa: 913 38 Soblahov 591
Zástupca starostu, predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie finančnej a investičnej, člen redakčnej rady Soblahovských novín
tel. 0910 511 096
e-mail: daniel.mrazik@soblahov.sk
Monika Červeňanová
Adresa: 913 38 Soblahov 541
Predsedníčka komisie finančnej a investičnej, členka komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie.
Tel: 0918 603 270
email: monikacervenanova@gmail.com
Ing. Juraj Maláň
Adresa: 913 38 Soblahov 757
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen komisie finančnej a investičnej, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen Rady školy
e-mail: juraj.malan@soblahov.sk
tel: 0907 742 165
Marián Jantošovič
Adresa: 913 38 Soblahov 458
Predseda komisie stavebnej a životného prostredia, , člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen Rady školy
email: majo.jantosovic@gmail.com
tel: 0905 559 418
Ing. Mária Šedivá
Adresa: 913 38 Soblahov 777
Člen komisie finančnej a investičnej, člen komisie sociálnej a zdravotnej, pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen Rady školy, člen redakčnej rady Soblahovských novín
Tel.: 0908 237 830
Patrik Pleva
Adresa: 913 38 Soblahov 411
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0907 289572
e-mail: patrik.pleva@soblahov.sk
Bc. Lukáš Beták
Adresa: 913 38 Soblahov 1
Člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0949 241 672
e-mail: lukas.betak@soblahov.sk
doc. Ing. Juraj Ďuďák PhD.
Adresa: 913 38 Soblahov 161
Predseda komisie sociálnej a zdravotnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen rady školy
e-mail: juraj.dudak@soblahov.sk
Ing. Ján Vojtek
Adresa: 913 38 Soblahov 454
Predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
e-mail: jan.vojtek12@gmail.com

2018 – 2022

Daniel Mrázik
Adresa: 913 38 Soblahov 591
Zástupca starostu, predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie finančnej a investičnej, člen redakčnej rady Soblahovských novín
tel. 0910 511 096
e-mail: daniel.mrazik@soblahov.sk
Monika Červeňanová
Adresa: 913 38 Soblahov 541
Predsedníčka komisie finančnej a investičnej, členka komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, členka rady školy.
Tel: 0918 603 270
email: monikacervenanova@gmail.com
Ing. Juraj Maláň
Adresa: 913 38 Soblahov 757
Predseda komisie stavebnej a životného prostredia, člen komisie finančnej a investičnej, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen rady školy
e-mail: juraj.malan@soblahov.sk
tel: 0907 742 165
Marián Jantošovič
Adresa: 913 38 Soblahov 458
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie
email: majo.jantosovic@gmail.com
tel: 0905 559 418
Bc. Ľubomír Šedivý
Adresa: 913 38 Soblahov 241
Predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen rady školy
e-mail: lubomir.sedivy@soblahov.sk
Patrik Pleva
Adresa: 913 38 Soblahov 411
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0907 289572
e-mail: patrik.pleva@soblahov.sk
Bc. Lukáš Beták
Adresa: 913 38 Soblahov 1
Člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
tel. 0949 241 672
e-mail: lukas.betak@soblahov.sk
doc. Ing. Juraj Ďuďák PhD.
Adresa: 913 38 Soblahov 161
Predseda komisie sociálnej a zdravotnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen rady školy
e-mail: juraj.dudak@soblahov.sk
Ing. Martin Judiny
Adresa: 913 38 Soblahov 36
Člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen stavebnej komisie
tel. 0918 328 831
e-mail: martinjudiny@gmail.com

2014 – 2018

Ing. Marián Jantošovič
Adresa: 913 38 Soblahov 436
Predseda komisie finančnej a investičnej, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností
Lukáš Beták
Adresa: 913 38 Soblahov 1
Predseda komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen redakčnej rady Soblahovských novín
Ing. Juraj Ďuďák PhD.
Adresa: 913 38 Soblahov 161
Predseda komisie sociálnej a zdravotnej, člen rady školy, člen komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností
Bc. Martin Judiny
Adresa: 913 38 Soblahov 36
Člen komisie finančnej a investičnej, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
Ing. Juraj Maláň
Adresa: 913 38 Soblahov 757
Zástupca starostu, predseda komisie stavebnej a životného prostredia, člen rady školy, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
Daniel Mrázik
Adresa: 913 38 Soblahov 591
Predseda komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen finančnej a investičnej komisie
Patrik Pleva
Adresa: 913 38 Soblahov 411
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pre verejný poriadok a bezpečnosť
Ľubomír Šedivý
Adresa: 913 38 Soblahov 241
Člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen komisie pe verejný poriadok a bezpečnosť, člen rady školy
Ing. Ján Vojtek
Adresa: 913 38 Soblahov 454
Predseda komisie na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností, člen komisie stavebnej a životného prostredia, člen komisie pre kultúru, šport a vzdelávanie, člen rady školy