Štvrtok 27.10.2016 a utorok 1.11.2016 cvičenie pre ženy v telocvični nebude,  z dôvodu choroby a sviatku. Pokračovať v cvičení budeme štvrtok 3.11.2016 o 19,30 h.