Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2020 sa podáva DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, ktoré zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach. Napríklad, keď daňovník predá alebo nadobudne nehnuteľnosť, či pozemok, prípadne skolauduje stavbu, kúpi, zdedí či inak získa nehnuteľnosť, alebo ak mu bolo vydané na pozemok stavebné povolenie. Sadzby dane z nehnuteľnosti (pozemkov, stavieb a bytov) sú zadefinované vo VZN č.4/2019 (dostupné aj na www.soblahov.sk/VZN)