Národná transfúzna služba Trenčín Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 10. apríla 2015 od 8,00 h do 10,00 h v priestoroch farskej haly pri Rímskokatolíckom farskom úrade. Záujemci nahláste sa do 27.3.2015 u pána farára alebo p. Buranskej. Vopred Vám ďakujeme.