Národná transfúzna služba TN Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 18.9.2016 od 8,00 do 10,00 h v priestoroch Farskej haly pri Rímskokatolíckom farskom úrade v Soblahove. Všetkých darcov čo najsrdečnejšie pozývame. Prineste si OP a preukaz poistenca. Nahláste sa čo najskôr u pána farára alebo u Marty Buranskej. Vopred Vám ďakujeme.