Plánované zasadnutie OcZ, ktoré sa má konať dnes (28.10.2020), 17:30 h sa konať nebude.