Súkromná základná umelecká škola Trenčín, Novomeského 11

pozýva deti zo Soblahova vo veku 5 – 10 rokov na rozvoj ich talentu v literárno-dramatickom a výtvarnom odbore.

Dodatočné prijímacie skúšky sa uskutočnia pre oba odbory už tento piatok 3.septembra v ZŠ s MŠ Soblahov 14:00 – 16:30.

Má Vaše dieťa záujem o divadlo, pohyb, recitáciu, hudbu, spev, prácu s bábkami alebo pantomímu? Chcelo by sa hravou formou naučiť ako správne vystupovať na javisku a zahrať si zaujímavé divadelné hry? Ak áno, prihláste ho na popoludňajšie záujmové štúdium, kde sa hravou formou naučí základným dramatickým zručnostiam a zmysluplne strávi svoj čas pod odborným vedením. Hanblivým deťom pomôžeme prekonať plachosť  a presadiť sa a naopak deti neposedné naučíme, ako sa upokojiť a sústrediť.

Má Vaše dieťa rado farby a farbičky? Rado kreslí a maľuje? Umožnite mu rozvíjať jeho schopnosti vizuálneho vnímania a tvorby! Upokojujúco pôsobí práca s hlinou pri tvorbe keramiky. Základy kompozície, zlepšenie držania ceruzky, ako správne miešať farby, čo si všímať pri maľovaní a tvorbe a mnoho ďalšieho zaujímavého zažijú deti pri vlastnej výtvarnej tvorbe.

Dajme deťom šancu rozvíjať ich schopnosti!

Tešíme sa na Vás!

Kolektív SZUŠ Trenčín, Novomeského 11, elokované pracovisko Soblahov