Žiadame  o zabezpečenie dočasného obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku.

Obmedzenie užívania vody žiadame zabezpečiť v nasledujúcom rozsahu:

Zákaz polievania záhrad a trávnikov

Zákaz polievania ihrísk a cestnej zelene

Zákaz napúšťania bazénov

Zákaz umývania áut

Zákaz polievania priestranstiev

 

Ďakujeme za porozumenie

 

Obmedzenie spotreby pitnej vody!