Vážení spoluobčania, z dôvodu pripravovaných pozemkových úprav extravilánu obce Soblahov Vás žiadame o doručenie Dotazníka (bol prílohou Soblahovských novín 4/2015)  s vyjadrením, súhlasu, resp. nesúhlasu s uskutočnením pozemkových úprav podľa zák.č.330/1991 Zb. v platnom znení v k.ú. Soblahov. Pokiaľ ste dotazník neodovzdali a pozemkové úpravy sa Vás týkajú odovzdajte dotazník na OcÚ. Ďakujeme.  Dotazník