Vážení spoluobčania,
obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie krátkeho dotazníka.
Vyplnením dotazníka vyjadríte Váš názor a potrebu na vybudovanie vhodného zariadenia sociálnych služieb v obci.

Obec Soblahov pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov, ktorý bude pozostávať z analýzy súčasného stavu, potrieb občanov a poskytovateľov sociálnych služieb a strategickej časti vytvorenia sociálnych služieb.

Dotazník Vás poprosíme vyplniť najneskôr do 29.03.2018.
Ďakujeme za Váš názor a spoluprácu pri tvorbe tohto strategického dokumentu.

Dotazník je dostupný aj v tlačenej forme na Obecnom úrade v Soblahove.