ČASOVÝ HARMONOGRAM

                Nedeľa

      8:00 – 12:00 h. (11:30 h posledný odber)
     13:00 – 17:00 h. (16:30 h posledný odber)
     17:45 – 20:00 h  (19:30 h predpokladaný posledný odber)

REGISTRÁCIA:

  • Pri registrácii musí mať každý občan ochranné rúško a nesmie mať pri sebe kabelku, ruksak, tašku ani iné predmety!!!
  • Pre urýchlenie registrácie je potrebné, aby ste predložili a vedeli tieto údaje:
  • Občiansky preukaz a v prípade dieťaťa kartička poistenca
  • Telefónne číslo