Soblahovskí turisti Vás pozývajú na premietanie dobrodružných prezentácií a filmov, ktoré sa uskutoční
v piatok 23.2. a sobotu 24.2.2018 v čase uvedenom na plagáte v sále PD Soblahov.
Vstupné: 1€
Bližšie info na www.isk.soblahov.sk