V týždni od 15.6.-21.6.2015 bude Galéria na povale a knižnica otvorená v piatok namiesto soboty .