Galéria na povale

Obce Soblahov i Buchlovice sú predstavitelia obcí, ktoré sa snažia zachovávať a naďalej rozvíjať kultúrne tradície. Na základe dlhoročnej partnerskej spolupráce, ktorá sa medzi obcami rozvíja predovšetkým v kultúrnej oblasti, ale i v rámci športových aktivít či súťaže hasičov, sa obce dohodli, že zapracujú na odstránení spoločného problému. V rámci rozvoja kultúrnych aktivít obe obce narážajú na chýbajúcu infraštruktúru, preto sa rozhodli vybudovať priestory, ktoré by boli využívané ako galérie. Keďže obce disponujú početnými námetmi, fotografiami, exponátmi, ktoré si zaslúžia zviditeľniť, rozhodli sa spolupracovať formou výstavníctva.

Obec Soblahov získala titul Dedina roka 2001, kde sa zaviazala, že v rámci ďalšieho rozvoja sa bude starať o zachovanie kultúrneho dedičstva.

Městys Buchlovice je kultúrne veľmi aktívna obec s dlhoročnou tradíciou s vysokým počtom ročných návštevníkov, ktorý sa pohybuje okolo 100 tis. návštevníkov za rok.

Obec Soblahov už dlhšiu dobu rieši problém s neexistujúcimi priestormi pre rozvoj kultúrnych aktivít. V obci neexistuje žiadny kultúrny dom či iné zázemie, ktoré  by bolo možné využívať pre kultúrne aktivity. V budove hasičskej zbrojnice vzniknú na prvom poschodí  vhodné priestory pre vytvorenie galérie, v ktorej by vystavovala obec samostatne či spoločne s partnerskou obcou, prípadne iní vystavovatelia, ktorí prejavia záujem.

Městys Buchlovice by prostredníctvom tohto projektu zrekonštruovala povalovú výstavbu nachádzajúcu sa v jestvujúcej budove Múzea v Podhradí. Tieto priestory by slúžili pre výstavné účely obce, spoločné výstavy s partnerskou obcou či iných

vystavovateľov. Priestory múzea, kde sú v súčasnej dobe realizované drobné vernisáže, sú úplne nevyhovujúce, pretože sa jedná o veľmi malé priestory, v ktorých sa prekrývajú aktivity múzea a výstav.

Časový rámec realizácie projektu:
Začiatok realizácie projektu: 1.4.2009
Koniec realizácie projektu: 31.3.2012
Doba realizácie projektu: 36 mesiacov

Hasičská zbrojnica - starý stav

Hasičská zbrojnica – starý stav

Projekt Galéria na povale

Projekt Galéria na povale