Obec Soblahov oznamuje starším občanom, ktorí nemajú možnosť zadováženia si ochranného rúška, aby si ho telefonicky objednali na OcÚ. Vzhľadom na obmedzené prvotné množstvo (50 ks), postupne budeme prideľovať rúško podľa nahláseného zoznamu, uprednostníme staršie osoby odkázané na pomoc druhých.

 

Žiadame občanov, ktorí podliehajú 14 dňovej karanténe v zmysle nariadenia vlády SR, aby sa neodkladne telefonicky prihlásili na OcÚ. Uvedeným rodinám, ktoré sú v karanténe ponúkame možnosť zabezpečenia nákupu základných potravín s donáškou potravín do domu. Uvedenú službu môžu využiť aj starší nevládni občania, ktorí nemajú inú možnosť zabezpečenia týchto základných potrieb od rodinných príslušníkov.

Hláste sa telefonicky na tel.čísle: 032/6528705, prípadne e-mailom: soblahov@soblahov.sk