Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v dôsledku šírenia koronavírusu na území SR a možného rizika rozšírenia vírusu v Soblahove,  zvolal predseda Krízového štábu obce Soblahov Marian Hudec zasadnutie KŠ na deň 20.3.2020.

Na úvod starosta obce informoval o celkovej situácii v obci a aktuálnych karanténnych opatreniach.

Krízový štáb obce Soblahov  dopĺňa k nariadeniam a odporúčaniam zo dňa 11.3.2020 nasledovné opatrenia:

  • Nariaďuje všetkým občanom konať v zmysle aktualizovaných pokynov Ministerstva vnútra SR, Sekcie krízového riadenia https://www.minv.sk/, usmerneniami a opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR https://www.uvzsr.sk/ .
  • Nariaďuje všetkým obyvateľom Soblahova na verejných priestranstvách v obci, v obchodoch, v kostole, v katastri obce pri stretnutí s ostatnými osobami používať ochranné rúška.
  • Odporúča všetkým spoločenstvám, organizáciám, firmám minimalizovať stretávanie osôb. V prípade, že je nevyhnutné stretnúť sa viac osôb spolu, dodržať odstupové vzdialenosti minimálne 1,5 m, komunikovať iba s nasadeným rúškom, používať jednorazové rukavice a zásadne obmedziť fyzický dotyk s osobami a aj okolitými predmetmi.
  • Odporúča všetkým spoločenstvám, organizáciám, firmám plochy, ktoré sú v častom kontakte s ľudskou pokožkou, niekoľkokrát za deň dezinfikovať. Napríklad: lavice, stoličky, kľučky, vypínače, výťahové tlačidlá…. Občanom odporúčame na dotyky s uvedenými predmetmi používať jednorazové rukavice a v prípade, že ich občan nemá, odporúča sa použiť i akékoľvek rukavice a následne ich oprať. Taktiež oblečenie, ktoré prichádza do styku s verejnými lavicami, stoličkami v autobuse, atď. ihneď po príchode domov vyzliecť.
  • Odporúča právnickým a fyzickým osobám zabezpečujúcich predaj potravín, obmedziť počet kupujúcich v obytnom – v uzavretom priestore na maximálne 2 zákazníkov.
  • Nariaďuje vedeniu obce vyčleniť finančné zdroje na nákup ochranných prostriedkov, čistiacich prostriedkov a na ostatné potreby na zabezpečenie dezinfekciu obecných budov, priestorov a prechodných opatrení pre ohrozené skupiny občanov.
  • Krízový štáb vyzýva všetkých občanov k disciplinovanosti, maximálnemu dodržiavaniu všetkých nariadení a odporúčaní. Dôrazne vyzývame rodičov, aby poučili svoje deti o aktuálnej situácií a o všetkých opatreniach  a nariadeniach, ktoré sú aj ony povinné dodržiavať.  Svojim konaním vyjadrujete svoj postoj k svojim rodinným príslušníkom, kamarátom a spoluobčanom. Maximálnou zodpovednosťou  môžeme spoločne  predísť k šíreniu nákazy v našej obci a v rodinách a zároveň zachrániť životy svojim blízkym!

 

Zúčastnení 2.zasadnutia Krízového štábu obce Soblahov, dňa 20.3.2020:

Predseda Marian Hudec

Zástupca Daniel Mrázik

Člen pre zásobovanie Patrik Pleva

Člen pre ukrytie Ing. Juraj Maláň

Člen pre zásahy Mgr. Ľubomír Šedivý

Veliteľ DHZ Bc. Michal Šedivý