Informácie o opatreniach  pri výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (Železnice Slovenskej republiky), ktorá prebieha od dňa 9.10. – 17.11. 2017 2017 na úseku trate Trenčín – Bánovce nad Bebravou.

Bližšie informácie nájdete v prílohách:  T 143 Tn – BnB 9.10.,   143 Výluka TN – Banovce od 10.-oktobra – 17. novembra