Stali ste sa obeťou trestného činu? V prílohe nájdete kontaktné údaje informačnej kancelárie pre obete trestných činov.

Príloha:  infoleták TN