Erb

Vlajka

Pečať

Erb Soblahova má túto podobu: v červenom štíte na striebornom, hrotom nadol postavenom lemeši je červená ruža.

Vlajku Soblahova tvorí sedem pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej,bielej, červenej, žltej, červenej, bielej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a je zakončená troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu vlajky.

Pečať Soblahova je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom: “Obec Soblahov”.