Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní proti rozhodnutiu č. OU-TN-PLO-2017/002379-24-IG zo dňa 4.4.2017 a o jeho predložení na odvolací úrad – VEREJNÁ VYHLÁŠKA.

Obsah Verejnej vyhlášky 2017002379-28-IG