Obec Soblahov na základe Podnetu – nesúhlasu niektorých vlastníkov parciel v lokalite NB1 a NB2 s návrhom ohľadne k.ú., časť Palmovská a v zmysle záverov zo zasadnutia OcZ zvoláva pracovné stretnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 3.10.2016 o 15,00 h na OcÚ v Soblahove. pozvanka-jpu-3-10-2016