Základná organizácia – Jednota dôchodcov v Soblahove

Výbor pre obdobie 2018-2021

Predseda Magdaléna Izraelová
Podpredseda Anna Markovská
Hospodár Ing. Júlia Jamborová
Kultúrny referent Antónia Adameková
Člen Marta Buranská
Člen Anna Halgošová
Predseda revíznej komisie Emília Fabová
Podpredseda revíznej komisie Emília Mikušová
Člen revíznej komisie Ľudmila Holúbková

Výbor do roku 2018

Predseda Magdaléna Izraelová 0915 719 514
Podpredseda Anna Markovská 0911 300 919
Hospodár Emília Mikušová
Kultúrny referent Ľudmila Holúbková
Člen Marianna Balajová
Člen Marta Buranská
Predseda revíznej komisie Emília Fabová
Člen revíznej komisie Anna Halgošová
Člen revíznej komisie Magdalena Teplanová

Naše aktivity

 1. Dňa 28. 5. 2015 turistický výlet na Kubranskú kyselku.
 2. V sobotu dňa 4.9. 2015 opekačka na Dolňanskej kyselke.
 3. Zájazd do Banskej Štiavnice v sobotu dňa 27. 6. 2015.
 4. Akcie „ÓDA“ tanečné zábavy:
  • September = 17. 9 .2015
  • Október = 15. 10. 2015
  • November = 12. 11. 2015
  • December = 10. 12. 2015
 5. Dňa 29. 8. 2015 PIETNY AKT pri pomníku SNP o 15:00 hod. v spolupráci s obecným úradom Soblahov. Oslovili sme aj iné organizácie, aby sa pripojili k tomuto slávnostnému aktu.
 6. Október – mesiac úcty k starším 10.10.2015 vo farskej hale, zúčastnilo sa 54 členov a 2 hostia.
 7. 5.12.2015 Jednodňový výlet do Valaských klobúkov, Mikulášsky jarmok
 8. 28.12.2015 Besiedka pri jedličke vo farskej hale.

Ak sa chcete s nami stretávať i Vy, ktorí ešte nie ste členmi JD – Soblahov, prosím kontaktujte výbor. Tešíme sa na Vás na rôznych stretnutiach, na Vaše podnety a spoluprácu s nami v našej obci.