Knižnica bude pred letnými prázdninami otvorená posledný krát piatok 22.6.2018 a sobotu 23.6.2018 v obvyklom čase. Piatok: 15,30 – 17,30 h, sobota 15,00 – 17,00 h.