Knižnica v Soblahove  bude namiesto soboty 10.10.2015 otvorená v piatok 9.10.2015 v obvyklom čase (15,00 – 18,00 h).