2022 – 2026

Komisia finančná a investičná

Predseda: Monika Červeňanová
členovia:

 • Ing. Juraj Maláň
 • Daniel Mrázik
 • Ing. Mária Šedivá
 • Ing. Silvia Vondrová

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda: Marián Jantošovič

členovia:

 • Pavol Fabo
 • Ing. Martin Judiny
 • Ing. Vladimír Kmeťo
 • Ing. Juraj Maláň
 • Ing. Ján Vojtek

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Predseda: Daniel Mrázik

členovia:

 • MUDr. Andrea Bieliková
 • Monika Červeňanová
 • Ing. Lenka Čičová
 • Marta Drienková
 • Ing. Hana Guzoňová
 • Mgr. Silvia Holubek Šalkovská
 • Marián Janotošovič
 • Anna Kačenová
 • JUDr. Martina Kačenová
 • Ing. Lucia Paučeková
 • Patrik Pleva
 • Ing. Ján Vojtek
 • Ing. Silvia Vondrová

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:  doc. Ing. Juraj Ďuďák PhD

členovia:

 • MUDr. Zuzana Mináriková
 • Anna Tvrdoňová,
 • Zuzana Hrnčárová,
 • Ing. Mária Šedivá

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Predseda: Ing. Ján Vojtek

členovia:

 • Mgr. Róbert Balaj
 • Mgr. Lukáš Beták
 • Ing. Martin Judiny
 • Patrik Pleva
 • Mgr. Ľubomír Šedivý

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

Predseda: Ing. Juraj Maláň
 • Marián Jantošovič
 • doc. Ing. Juraj Ďuďák PhD.

Redakčná rada Soblahovských novín

Predseda: Jozef Halgoš
 • Ing. Lenka Čičová
 • Zuzana Hrnčárová
 • JUDr. Martina Kačenová
 • Daniel Mrázik
 • Ing. Mária Šedivá

2019 – 2022

Komisia finančná a investičná

Predseda: Monika Červeňanová
členovia:

 • Daniel Mrázik,
 • Ing. Juraj Maláň,
 • Ing. Silvia Vondrová

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda: Ing.Juraj Maláň

členovia:

 • Ing. Martin Judíny
 • Ing. Vladimír Kmeťo
 • Pavol Fabo
 • Bc. Pavol Opatovský
 • Marián Jantošovič

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Predseda: Daniel Mrázik

členovia:

 • Monika Červeňanová
 • Patrik Pleva,
 • Mgr. Ľubomír Šedivý
 • Marián Janotošovič
 • Marta Drienková
 • Mgr. Silvia Holubek Šalkovská
 • Ing. Ján Vojtek
 • Emília Fabová
 • JUDr. Martina Kačenová
 • MUDr. Andrea Bieliková

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:  Ing. Juraj Ďuďák PhD

členovia:

 • MUDr. Zuzana Mináriková
 • Anna Tvrdoňová,
 • Zuzana Hrnčárová

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Predseda: Mgr. Ľubomír Šedivý

členovia:

 • Bc. Lukáš Beták
 • Ing. Juraj Maláň
 • Ing. Martin Judiny
 • Patrik Pleva

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

Predseda: Marián Jantošovič
 • Ing. Martin Judiny,
 • Ing. Juraj Ďuďák PhD.

Redakčná rada Soblahovských novín

Predseda: Jozef Halgoš
 • Daniel Mrázik
 • Zuzana Hrnčárová
 • JUDr. Martina Kačenová

2014 – 2018

Komisia finančná a investičná

Predseda: Ing. Marián Jantošovič
členovia:

 • Daniel Mrázik,
 • Emília Halgošová,
 • Bohuslava Ižariková,
 • Bc. Martin Judiny,
 • Mgr.Ladislav Tóth PhD,
 • Ing. Martin Ďuďák,
 • Ing. Mária Siváková

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda: Ing.Juraj Maláň

členovia:

 • Ing. Zuzana Halgošová,
 • Lukáš Beták,
 • Ing. Alena Kostelná,
 • Ing. Ján Vojtek,
 • Pavol Fabo

Komisia pre kultúru, šport a vzdelávanie

Predseda: Daniel Mrázik

členovia:

 • Patrik Pleva,
 • Ľubomír Šedivý,
 • Ing. Mária Izraelová,
 • Alžbeta Hrnčárová,
 • Ing. Ján Vojtek,
 • Janka Reháková,
 • Jozef Sivák,
 • Marián Šedivý,
 • Emília Fabová,
 • Jozef Ďuráči,
 • Zuzana Mišáková

Komisia sociálna a zdravotná

Predseda:  Ing. Juraj Ďuďák PhD

členovia:

 • Katarína Pagáčová,
 • Anna Tvrdoňová,
 • Ing. Lenka Imrišková,
 • Zuzana Hrnčárová

Komisia pre verejný poriadok a bezpečnosť

Predseda: Lukáš Beták

členovia:

 • Ing. Juraj Maláň,
 • Bc. Martin Judiny,
 • Patrik Pleva,
 • Ľubomír Šedivý,
 • Mgr.Marián Varga

Komisia na ochranu verejného záujmu a vybavovanie sťažností

Predseda: Ing. Ján Vojtek
 • Ing. Marián Jantošovič,
 • Ing. Juraj Ďuďák PhD.

Redakčná rada Soblahovských novín

Predseda: Jozef Halgoš
 • Lukáš Beták,
 • Zuzana Hrnčárová,
 • Mgr.Eva Kobzová