V dňoch 17. 6 2015 v čase od 8,00 h – 12,00 h a  13,00 h – 17,00 h a 18.6.2015 od 8,00 h – 12,00 h a  13,00 h –  15,00 h si môžete prevziať rozhodnutie k poplatku za komunálne odpady na rok 2015 a poplatok zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu. Výška poplatku je 16 € za osobu/ rok.  Kto si v uvedenom termíne neprevezme rozhodnutie, bude mu riadne doručené a poplatok zaplatíte obvyklým spôsobom.