Vážení spoluobčania,

Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu pri vykosení trávy v našej obci.  Zamestnanci obce začali s vykášaním verejných priestranstiev, priestorov nad potokmi  i v jeho blízkosti v tomto týždni. Prosíme Vás , aby ste si každý podľa svojich možností vykosili trávu v okolí svojich rodinných  domov, tiež priestoru nad potokom, poprípade i častí verejných priestorov. Touto spoluprácou nám pomôžete a zamestnanci obce sa tak budú môcť venovať inej potrebnej práci. I takýmto spôsobom pomôžete  pri skrášľovaní  našej obce.

Všetkým, ktorí na túto prosbu už zareagovali i Vám ostatným veľmi pekne ďakujeme.

Marian Hudec, starosta obce