Krízový štáb obce Soblahov s účinnosťou od 13. januára 2022 ruší prijaté opatrenia zo 16.11.2021, v rámci bezpečnostných opatrení v obci Soblahov počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID−19, ktoré boli zverejnené na www. soblahov. sk dňa 25.novembra 2021.  Od uvedeného termínu je potrebné dodržiavať a riadiť sa aktuálnymi opatreniami platnými na území SR.

Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Soblahov bude naďalej mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie povrchu v telocvični pravdepodobne do konca januára 2022.

Krízový štáb obce Soblahov