Na základe rozhodnutia krízového štábu zo dňa 24.9.2020 boli prijaté nové opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19, s účinnosťou od 26.9.2020. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

Opatrenia SEMAFÓR KV