Dňa 8.8.2010 sa v obci v priestore športového areálu uskutočnilo podujatie s názvom „Leto s hudbou“. Obec Soblahov ho pripravila ako voľné pokračovanie minuloročného „Kultúrneho leta“. Toto podujatie malo predovšetkým prispieť k vzájomnému širšiemu poznaniu umeleckého a kultúrneho života obyvateľov obce Soblahov a jej družobných obcí – poľskej Gmini Rudniki a českej obce Buchlovice. Soblahov s nimi uzatvoril dôležité dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci v roku 2004. V priebehu nasledujúcich rokov sa vzájomná pomoc a spolupráca úspešne rozbehla a v súčasnosti sa dotýka oblastí športu, osvety, turistiky a rekreácie, požiarnej ochrany, školstva, samosprávy a najmä kultúry. Pozvaná delegácia z poľskej Gmini Rudniki prišla na čele s predsedom mestskej rady Gmini Rudniki s pánom Edwardom Gladyszom a delegácia z družobných Buchlovíc zavítala pod vedením pána tajomníka městyse Buchlovice Ing. Miloslava Hrdého.
Pri príprave programu „Leta s hudbou“ obec úzko spolupracovala s obcou Buchlovice. Svojím spevom a hudbou hojnému počtu divákov pripravila pekné umelecké chvíle cimbálová muzika Rubáš z Buchlovíc, Mužský zbor folklórneho štúdia Buchlovice, dychová skupina Buchlovjané a folklórna skupina Dolinečka zo Soblahova. Po hodnotnom programe Soblahovčanov i návštevníkov obce naďalej tešili skupiny Buchlovjané a Rubáš, ktoré v priaznivom počasí do neskorých večerných hodín hrali pre potešenie a hlavne do tanca.