Upozorňujeme občanov, že v posledných dňoch bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého v katastrálnom území obce Soblahov.

Vyzývame občanov na ostražitosť a opatrnosť pri výletoch do prírody.