Pozývame Vás na Medzinárodné taktické cvičenie zložiek IZS, ktoré sa uskutoční v sobotu 23.9.2017 v čase od 13.30 – 18.00 hod. na futbalovom ihrisku. Chvíle strávené v priestoroch športového areálu Vám spríjemnia melódie hudobnej skupiny DONALD.
Dovoľujeme si Vás zároveň požiadať o zvýšenú opatrnosť pri pohybe chodcov a vozidiel v čase od 13.30 – 16.00 hod. z dôvodu zvýšeného prejazdu vozidiel s použitím výstražných a zvukových znamení.

Viac informácií v priloženom plagáte:
plagát cvičenie záchranárov