Vážení spoluobčania, v týchto dňoch bude do vašich schránok doručený dotazník MAS Inovec. Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na aktivizáciu občanov nášho regiónu a možnosti získania a využitia prostriedkov EÚ na jeho rozvoj. Dotazník prosíme odovzdať do schránky na budove OcÚ Soblahov, alebo na podateľňu OcÚ počas úradných hodín najneskôr do 2.10.2015. Dotazník je možné vyplniť aj elektronicky cez www.masinovec.sk. Vopred Vám ďakujeme za to, že sa zapájate do rozhodovania o rozvoji našej obce a regiónu.